Vi har nu ett datum för vår nyinvigning. Lördag 11 maj. Mer information om vår nyingivning kommer inom kort. Vi tackar för ert tålamod. Vänligen / GTM - teamet.

Följ projektet på vår facebooksida Guitars - The Museum facebook page

Vid funderingar, skriv ett mail till oss på: info@guitarsthemuseum.com

Ha det bäst!

/GTM-teamet.